Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Stegna  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Stegna

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Stegna.

Mapa Geoportal Stegna
Mapa z granicą gminy Stegna

Dane urzędu

Urząd Gminy Stegnaul. Gdańska 34Stegna, 82-103

Tel: 55 2478171

Fax: 55 2478395

Elektroniczna skrzynka podawcza: /ugstegna/skrytka

E-mail: gmina@stegna.pl

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Numer TERYT gminy Stegna: 2210042

Witryna: stegna.pl

Władze lokalne: Wójt Ewa Dąbskagmina@stegna.pl

Pobierz mapę gminy Stegna

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Stegny

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Stegna to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Stegna na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Stegny, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Stegny

Gmina Stegna w liczbach

Powierzchnia gminy Stegna*

170 km2

524 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Stegna*

9 713 mieszkańców

921 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Stegna*

57 mieszkańców na km2

1375 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Stegna

Geoportal Stegna prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Stegna, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Stegna.

Dostęp do danych Geoportalu Stegna

Jak powstał Geoportal gminy Stegna?

Geoportal Stegna powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Stegna, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Stegna.

Geoportal Stegna umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Stegna oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Stegna, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Stegna

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Stegna?

Informacje na Geoportalu Stegna

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Stegna?

Korzyści z Geoportalu Stegna

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Stegna?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Stegna.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Stegna łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Stegnie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Stegny zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Stegna, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Stegna oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Stegna. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Stegny możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Stegny. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Stegna. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Stegna.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Stegnie.

  Geoportal gminy Stegna posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Stegna. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Stegnie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Stegna przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Stegnie.

  W Geoportalu Stegna przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Stegna. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Stegnie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Stegna zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Stegna, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Stegna oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Stegna.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Stegna. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Stegna są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Stegna podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Stegna.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Stegnie. W Geoportalu gminy Stegna udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Stegnie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Stegna.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Stegna. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Stegna.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Stegna, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Stegna. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Stegna.

 • Zabytki w gminie Stegna

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Stegna. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Stegna oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Stegna.

 • Informacje o wyborach w gminie Stegna

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Stegna. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Stegna i wiele istotnych informacji.

Geoportal Stegna dla mieszkańców

Geoportal Stegna jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Stegna. Na mapie Stegny sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Stegna mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Stegna. Korzystając z map Geoportalu gminy Stegna w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Stegna są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Stegna dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Stegna dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu