Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Stegna w liczbach

Geoportal Stegna
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Stegna

Stegna, gmina w województwie pomorskim, powiat nowodworski.

Powierzchnia gminy Stegna wynosi 170 km2, zajmuje 524 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Stegna zamieszkuje 9 713 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 921 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Stegna wynosi 57, jest 1375 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Stegna. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Stegna prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Stegna.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Stegna: 170524
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Stegna: 0,101648
Lesistość w % w gminie Stegna: 10,41941
Ludność na 1 km2 w gminie Stegna: 571375
Liczba ludności ogółem w gminie Stegna: 9 713921
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Stegna: -3,71143
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Stegna: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Stegna: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Stegna: 12,26-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Stegna: 74,9-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Stegna: 147128
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Stegna: 4,21002
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Stegna: 85,7-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Stegna: 5790
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Stegna: 141566
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Stegna: 866,5829
Przedszkola bez specjalnych w gminie Stegna: 21026
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Stegna: 403,4311
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Stegna: 90,51017
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Stegna: 4,7310
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Stegna: 667352
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Stegna: 5 241-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Stegna: 5 929-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Stegna: 6 591-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Stegna: 94,7935
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Stegna: 85,8226
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Stegna: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Stegna: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Stegna: 94,7809
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Stegna: 85,8123

Źródłem danych statystycznych dla gminy Stegna jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Stegna, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Stegna. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.