Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Stegna - sprawdź miejscowy plan gminy Stegna

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Stegna? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Stegna.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Stegna.

MPZP Stegna
Mapa MPZP gminy Stegna

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Stegnie.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Stegna

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Stegna i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Stegna prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Stegny. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Stegna.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Stegna i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Stegna obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Stegna z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Stegny

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Stegny

0

50 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Stegna, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Stegna, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

2833 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Stegny.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Stegna z podziałem na lata

Rejestr MPZP Stegna

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Stegna. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XLIII/385/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jantar dla terenu działki nr 515/3 obręb JantarXLIII/385/202229-9-2022
Uchwała nr XLIII/384/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jantar dla terenu działek nr 102 oraz 634/6 obręb JantarXLIII/384/202229-9-2022
Uchwała nr XLIII/383/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stegna pomiędzy ulicami Grunwaldzka, Powstańców Warszawy, Bukowa i ulicą Lipowa, Morska.XLIII/383/202229-9-2022
Uchwała nr XXXVIII/344/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dworek i NiedźwiedzicaXXXVIII/344/202220-5-2022
Uchwała nr XXXVII/340/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych: Stobiec i ChełmekXXXVII/340/202229-4-2022
Uchwała nr XXVIII/270/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 24 września 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna - CentrumXXVIII/270/202124-9-2021

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Stegnie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Stegna odpowiada wójt/burmistrz gminy Stegna. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Stegna nie obowiązuje, to urząd gminy Stegna wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Stegnie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Stegna z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Stegna na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Stegny. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Stegna!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Stegna